บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด (เบียร์สิงห์) ช่วยโลกเต็มที่! ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และ น้ำร้อนพลังงานเหลือทิ้ง!

โรงงานเบียร์สิงห์คืนกำไรให้ประชากรโลก

ผู้ผลิตเบียร์ยักใหญ่อย่าง “เบียร์สิงห์” ได้ให้ความสนใจในการลดสภาวะเรื้อนกระจกอย่างจริงจัง โดยพลักดัน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ (บริษัทลูก) ให้ติดตั้ง น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Thermal System ) และ น้ำร้อนจากพลังงานเหลือทิ้ง ( Wasted heat recovery ) โดยได้พลังงานฟรี เพื่อติดตั้ง ระบบน้ำร้อน ที่ใช้ในการประหยัดพลังงาน ของเครื่องทำน้ำร้อนปัจจุบัน หรือ บอยเลอร์

ที่น่าทึ่ง และน่าภูมิใจมากคืนทาง บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ ได้ติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทติย์ หรือ solar collector เพื่อการผลิตน้ำร้อนบนหลังคาที่จอดรถ!  การติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถจะลดอุณหภูมิได้เป็นจำหน่วยมากเนื่องจากแผงนั้นดูดซับความร้อน จนหมด  โดยที่ระยะทางที่จอดรถ และถังเก็บน้ำร้อนนั้นห่างกันมากกว่า 1 กิโลเมตร!

การติดตั้ง Dual System: Solar water heater และ heat exchanger เข้ามารวมกันทำให้เกิด renewable energy systems ที่แท้จริง เป็นเครื่องทำน้ำร้อน พลังงานฟรี เพื่อการ ประหยัดพลังงาน ใน ระบบน้ำร้อน อย่างครบวงจร การคืนทุนตรงจุดนี้จึงรวดเร็วเป็นอย่างมาก บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานเป็นจำนวนมาก มากถึง 20% จึงทำให้การคืนทุน และการตัดสินใจของบอร์ดนั้นเป็นเรื่องง่าย ว่าด้วย IRR ของระบบน้ำร้อน เราที่มากถึง 25% เลยที่เดียว