การผันผวนครั้งใหญ่ของตลาดน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

                                   ตลาดโลกน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผันผวน


ตลาดพลังงานหมุนเวียน หรือ renewable energy systems นั้นได้เติบโตเป็นอย่างมากทั่วโลก ไม่ว่าจะเหตุเพราะ ลดปริมาณแก๊สเรื้อนกระจก หรือกำไรที่ดีงามจากพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้
ตลาดน้ำร้อนพลังงานแสงอาทติย์ หรือ Solar thermal system ก็เช่นกัน ได้เติบโตทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ทำให้ตลาดขณะนี้จึงมีการผันผวนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะขึ้นสูงจนน่าตกใจในบ้างประเทศ หรือต่ำลงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้

เพื่อความเข้าใจในระบบ น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar thermal system นั้นเป็น ระบบพลังงานทดแทน หรือ renewable energy systems ทำการผลิตน้ำร้อนจากความร้อนธรรมชาติที่ได้รับทุกวัน
ประมาณ 8 ชม. ต่อวัน ทำให้ประหยัดพลังงาน และได้ระบบน้ำร้อนฟรี ดีกว่าการใช้เครื่องทำน้ำร้อนจากไฟฟ้าแบบปกติรายเท่าตัว การได้พลังงานฟรีของระบบน้ำร้อน ( hot water system ) นั้นมาจากแผงรับแสง
หรือ solar collector นั้นเองโดย แผงรับแสงนั้นก็มีหลายชนิด อธิ เช่น Unglazed Flat plate solar collector หรือแผงรับแสงแบบแบนที่ไม่ได้เคลือบสีดูดซับแสง,
Glazed Flat Plate Solar Collector หรือ แผงรับแสงที่ได้รับการเคลือบสีดูดซับ, และ Vacuum Tube Solar Collector หรือแผงรับแสงแบบหลอดสุญญากาศ.

ตลาดระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกเดินเข้าไปในปีที่ทรุดหนักอีกในปี 2015 ด้วย 37.2 GWth การติดตั้งใหม่แบบเคลือบสีและไม่เคลือบสีใน 18 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือ 14% ต่ำกว่าในปี 
2014 (43.4 GWth) ระหว่างปี 2013 และปี 2014 ลดลงในทั้ง 18 ประเทศที่สำคัญนี้ - ซึ่งเป็นตัวแทนของ 95-97% ของตลาดโลก - กลายเป็น 15% เท่านั้น
 การชะลอตัวต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการลดลงตัวลงของการผลิตแผงในประเทศจีน (-17%) และในยุโรป ( 9 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดลดลง -5%) ประเทศที่มีอัตราการเติบโตปีที่ผ่านมามากที่สุด 
ได้แก่ เดนมาร์ก (55%), ตุรกี (10%) อิสราเอล (9%) และเม็กซิโก (8%) แผนพังนี้แสดงทั้งปี 2015 ที่ติดตั้งใหม่แยกตามประเภทนักสะสม - 
แผ่นแบนหลอดสูญญากาศและแผงรับแสงแบบไม่เคลือบและอัตราการเจริญเติบโต 2014-2015 (ไม่รวมประเทศจีนมี 2,015 ปริมาณการตลาดเป็น 21 ครั้งใหญ่กว่าประเทศตุรกีซึ่ง อันดับที่สอง)จีนเพิ่ม 30.5 GWth 
ในปี 2015 ที่ 12.6% เป็นนักสะสมแผ่นแบน (5.5 ล้าน m2)


#solarthermalworld.org #zenenergy