โรงพยาบาลจุฬากับการรักษาที่มากกว่าคนไข้

โรงพยาบาลจุฬาภรณรักษาทั้งคนไข้ และธรรมชาติ

 

โรงพยาบาลจุฟ้าภรณ์ ศูนย์วิจัยด้านมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ได้ให้ความใส่ใจไม่ว่าจะผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ แต่ได้ให้ความสนใจกับ ระบบพลังงานหมุนเวียน (renewable energy systems) เป็นพลังงานทดแทนสำหรับแก๊ส เพื่อประหยัดพลังงานในระบบน้ำร้อนที่มีอยู่ปัจจุบัน เครื่องทำน้ำร้อนที่มาจากพลังงานฟรีนั้นประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมหาศาล โดยใช้ระบบผสมผสานน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar thermal systems/solar water heater) และน้ำร้อนจากพลังงานเหลือทิ้ง ( heat exchanger ) การใช้ระบบน้ำร้อนพลังงานทดแทน ของ โรงพยาบาลจุฟ้าภรณ์ ได้ประหยัดพลังงาน มากถึง 724,500 kWh หรือ 1,990,000 บาทต่อปีเลยที่เดียว

โดยระบบนั้นใช้แผงรับแสงชนิดแบ่นราบแบบเคลือบสีดูดซับ (Glazed Flat Plate Solar Collector) และฮีทเพลทแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) ในการผลิตระบบน้ำร้อนพลังงานฟรี