โรงพยาบาลจุฬากับการรักษาที่มากกว่าคนไข้

โรงพยาบาลจุฬาภรณรักษาทั้งคนไข้ และธรรมชาติ

 

น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลจุฟ้าภรณ์ ศูนย์วิจัยด้านมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ได้ให้ความใส่ใจไม่ว่าจะผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ แต่ได้ให้ความสนใจกับ ระบบพลังงานหมุนเวียน (renewable energy systems) เป็นพลังงานทดแทนสำหรับแก๊ส เพื่อประหยัดพลังงานในระบบน้ำร้อนที่มีอยู่ปัจจุบัน เครื่องทำน้ำร้อนที่มาจากพลังงานฟรีนั้นประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมหาศาล โดยใช้ระบบผสมผสานน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar thermal systems/solar water heater) และน้ำร้อนจากพลังงานเหลือทิ้ง ( heat exchanger ) การใช้ระบบน้ำร้อนพลังงานทดแทน ของ โรงพยาบาลจุฟ้าภรณ์ ได้ประหยัดพลังงาน มากถึง 724,500 kWh หรือ 1,990,000 บาทต่อปีเลยที่เดียว

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานเหลือทิ้ง

โดยระบบนั้นใช้แผงรับแสงชนิดแบ่นราบแบบเคลือบสีดูดซับ (Glazed Flat Plate Solar Collector) และฮีทเพลทแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) ในการผลิตระบบน้ำร้อนพลังงานฟรี อีกทั้ง ท่อน้ำที่แจกจ่ายภายในอาคาร และแต่ละห้องนั้นยังเป็นท่อชนิด PN25 หรือท่อที่ทนทานความร้อนได้เป็นอย่างดีมากถึง 120 องศา ที่ไม่มีการจำหน่ายในประเทศไทย แต่เมื่อถามถึงจุดสำคัญที่สุดของระบบผสมผสานระหว่างน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และน้ำร้อนจากพลังงานเหลือทิ้งนั้นคือ ถังน้ำร้อนที่ออกแบบด้วยวิศวกร และเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอล โดยถังน้ำร้อนนั้นสามารถเก็บน้ำร้อนได้มากถึง 3 วันโดยไม่จำเป็นต้องมีแหล่งความร้อนเข้ามาเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน ทำให้ถังน้ำร้อนของ บริษัท วอเตอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ความก้าวหน้า และล้ำสมัยที่สุดในตลาดประเทศไทย

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดค่าไฟฟ้าได้ 1,990,000 บาทต่อปี
  • เทียบเท่ากับการทดแทนน้ำมันดีเซล 71,615 ลิตรต่อปี
  • เทียบเท่ากับการใช้ไม้ฟิน 163,120 กิโลกรัมต่อปี  หรือ พื่นที่ป่า 13.60 ไร่ต่อปี
  • เทียบเท่ากับการลดแก๊สเรื้อนกระจก 174 ตันต่อปี
  • ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศมากถึง 369,000 บาทต่อปี หรือเทียบเท่ากับการประหยัดพลังงานมากถึง 30%
  • ระยะคืนทุนเพียง 3.6 ปีเทา่นั้น