Water Systems & ServiceWater Systems & Service

โรงพยาบาลจุฬากับการรักษาที่มากกว่าคนไข้

โรงพยาบาลจุฬาภรณรักษาทั้งคนไข้ และธรรมชาติ

 

โรงพยาบาลจุฟ้าภรณ์ ศูนย์วิจัยด้านมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ได้ให้ความใส่ใจไม่ว่าจะผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ แต่ได้ให้ความสนใจกับ ระบบพลังงานหมุนเวียน (renewable energy systems) เป็นพลังงานทดแทนสำหรับแก๊ส เพื่อประหยัดพลังงานในระบบน้ำร้อนที่มีอยู่ปัจจุบัน เครื่องทำน้ำร้อนที่มาจากพลังงานฟรีนั้นประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมหาศาล โดยใช้ระบบผสมผสานน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar thermal systems/solar water heater) และน้ำร้อนจากพลังงานเหลือทิ้ง ( heat exchanger ) การใช้ระบบน้ำร้อนพลังงานทดแทน ของ โรงพยาบาลจุฟ้าภรณ์ ได้ประหยัดพลังงาน มากถึง 724,500 kWh หรือ 1,990,000 บาทต่อปีเลยที่เดียว

โดยระบบนั้นใช้แผงรับแสงชนิดแบ่นราบแบบเคลือบสีดูดซับ (Glazed Flat Plate Solar Collector) และฮีทเพลทแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) ในการผลิตระบบน้ำร้อนพลังงานฟรี

 

 

 

การผันผวนครั้งใหญ่ของตลาดน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

                                   ตลาดโลกน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผันผวน


ตลาดพลังงานหมุนเวียน หรือ renewable energy systems นั้นได้เติบโตเป็นอย่างมากทั่วโลก ไม่ว่าจะเหตุเพราะ ลดปริมาณแก๊สเรื้อนกระจก หรือกำไรที่ดีงามจากพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้
ตลาดน้ำร้อนพลังงานแสงอาทติย์ หรือ Solar thermal system ก็เช่นกัน ได้เติบโตทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ทำให้ตลาดขณะนี้จึงมีการผันผวนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะขึ้นสูงจนน่าตกใจในบ้างประเทศ หรือต่ำลงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้

เพื่อความเข้าใจในระบบ น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar thermal system นั้นเป็น ระบบพลังงานทดแทน หรือ renewable energy systems ทำการผลิตน้ำร้อนจากความร้อนธรรมชาติที่ได้รับทุกวัน
ประมาณ 8 ชม. ต่อวัน ทำให้ประหยัดพลังงาน และได้ระบบน้ำร้อนฟรี ดีกว่าการใช้เครื่องทำน้ำร้อนจากไฟฟ้าแบบปกติรายเท่าตัว การได้พลังงานฟรีของระบบน้ำร้อน ( hot water system ) นั้นมาจากแผงรับแสง
หรือ solar collector นั้นเองโดย แผงรับแสงนั้นก็มีหลายชนิด อธิ เช่น Unglazed Flat plate solar collector หรือแผงรับแสงแบบแบนที่ไม่ได้เคลือบสีดูดซับแสง,
Glazed Flat Plate Solar Collector หรือ แผงรับแสงที่ได้รับการเคลือบสีดูดซับ, และ Vacuum Tube Solar Collector หรือแผงรับแสงแบบหลอดสุญญากาศ.

ตลาดระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกเดินเข้าไปในปีที่ทรุดหนักอีกในปี 2015 ด้วย 37.2 GWth การติดตั้งใหม่แบบเคลือบสีและไม่เคลือบสีใน 18 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือ 14% ต่ำกว่าในปี 
2014 (43.4 GWth) ระหว่างปี 2013 และปี 2014 ลดลงในทั้ง 18 ประเทศที่สำคัญนี้ - ซึ่งเป็นตัวแทนของ 95-97% ของตลาดโลก - กลายเป็น 15% เท่านั้น
 การชะลอตัวต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการลดลงตัวลงของการผลิตแผงในประเทศจีน (-17%) และในยุโรป ( 9 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดลดลง -5%) ประเทศที่มีอัตราการเติบโตปีที่ผ่านมามากที่สุด 
ได้แก่ เดนมาร์ก (55%), ตุรกี (10%) อิสราเอล (9%) และเม็กซิโก (8%) แผนพังนี้แสดงทั้งปี 2015 ที่ติดตั้งใหม่แยกตามประเภทนักสะสม - 
แผ่นแบนหลอดสูญญากาศและแผงรับแสงแบบไม่เคลือบและอัตราการเจริญเติบโต 2014-2015 (ไม่รวมประเทศจีนมี 2,015 ปริมาณการตลาดเป็น 21 ครั้งใหญ่กว่าประเทศตุรกีซึ่ง อันดับที่สอง)จีนเพิ่ม 30.5 GWth 
ในปี 2015 ที่ 12.6% เป็นนักสะสมแผ่นแบน (5.5 ล้าน m2)


#solarthermalworld.org #zenenergy


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด (เบียร์สิงห์) ช่วยโลกเต็มที่! ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และ น้ำร้อนพลังงานเหลือทิ้ง!

โรงงานเบียร์สิงห์คืนกำไรให้ประชากรโลก

ผู้ผลิตเบียร์ยักใหญ่อย่าง “เบียร์สิงห์” ได้ให้ความสนใจในการลดสภาวะเรื้อนกระจกอย่างจริงจัง โดยพลักดัน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ (บริษัทลูก) ให้ติดตั้ง น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Thermal System ) และ น้ำร้อนจากพลังงานเหลือทิ้ง ( Wasted heat recovery ) โดยได้พลังงานฟรี เพื่อติดตั้ง ระบบน้ำร้อน ที่ใช้ในการประหยัดพลังงาน ของเครื่องทำน้ำร้อนปัจจุบัน หรือ บอยเลอร์

ที่น่าทึ่ง และน่าภูมิใจมากคืนทาง บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ ได้ติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทติย์ หรือ solar collector เพื่อการผลิตน้ำร้อนบนหลังคาที่จอดรถ!  การติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถจะลดอุณหภูมิได้เป็นจำหน่วยมากเนื่องจากแผงนั้นดูดซับความร้อน จนหมด  โดยที่ระยะทางที่จอดรถ และถังเก็บน้ำร้อนนั้นห่างกันมากกว่า 1 กิโลเมตร!

การติดตั้ง Dual System: Solar water heater และ heat exchanger เข้ามารวมกันทำให้เกิด renewable energy systems ที่แท้จริง เป็นเครื่องทำน้ำร้อน พลังงานฟรี เพื่อการ ประหยัดพลังงาน ใน ระบบน้ำร้อน อย่างครบวงจร การคืนทุนตรงจุดนี้จึงรวดเร็วเป็นอย่างมาก บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานเป็นจำนวนมาก มากถึง 20% จึงทำให้การคืนทุน และการตัดสินใจของบอร์ดนั้นเป็นเรื่องง่าย ว่าด้วย IRR ของระบบน้ำร้อน เราที่มากถึง 25% เลยที่เดียว

 

 

 

Water Systems & Service

Water Systems & Service is the leading one-stop solution provider of water heating solutions in Thailand.  With experiences of over 40 years in this particular field, we have been providing efficient solutions for our client.  We provide cost efficiency solutions for various public listed companies.  Water Systems & Service provide free energy solutions through solar technology, recovery heat, heat pump, and conventional electric boiler.  We offer an excellent after service and a yearly subscription for our clients.

Address: 288/10 Paholyothin , Anusaowaree, Bangkhen , Bangkok 10220
Tel: (+66)2-551-2511-5
Fax: (+66)2-551-2516
Working Hour: Mon – Sat: 8:30 AM – 17:00 PM

© 2015 Water Systems & Service Co., Ltd.